Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Sposoby nauki > Szybkie zapamiętywanie Warszawa – kursy

Dostosowanie matur do uczniów z trudnościami

Przebieg egzaminu maturalnego w pewnym zakresie może być dostosowywany dla osób posiadających pewne utrudnienia związane z chorobą, kłopotami w przyswajaniu wiedzy, niepełnosprawnością lub czasowym nie posiadaniem pełnych sprawności. Dzięki temu osoby posiadające specyficzne utrudnienia, nie wynikające z ich zaniedbań i niewłaściwego podejścia do nauki, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na wyrównanych szansach. Potrzebna jednak do tego jest wystawiona opinia lekarza specjalistę lub wydane orzeczenie uzasadniające kształcenie specjalne. Na tej podstawie warunki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, a odpowiedzialny za to jest przewodniczący zespołu egzaminacyjnego na poziomie szkoły. By jednak takie dostosowywanie było wprowadzone, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wyjątkiem są sytuacje losowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.