Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Edukacja

Słabe i mocne strony gimnazjalistów

Dzięki zbadaniu efektywności nauczania języka polskiego po wprowadzeniu nowej podstawy programowej w gimnazjum, otrzymujemy wyniki mówiące o mocnych i słabych stronach dzisiejszych gimnazjalistów. Z przedstawionych wyników wynika, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w sytuacjach, w których otrzymują one proste określone, konkretne zadania. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy, są w stanie je wykonać z dobrymi rezultatami. Gorzej jednak, kiedy stawiane im zadania wymagają bardziej skomplikowanych procesów intelektualnych, większej kreatywności myślowej, połączenia ze sobą różnych przestrzeni. Problem ten widać na przykład w trakcie pracy z tekstem litera

Szkoły zawodowe

Po okresie dominującej popularności liceów ogólnokształcących następuje powrót do szkół zawodowych i techników. Uczniowie coraz częściej dostrzegają bowiem, że ogólnokształcące kierunki nie zawsze otwierają pełne drogi kariery, a swoją wartość ma zdobycie konkretnego przygotowania, umożliwiającego wykonywanie wybranego zawodu. Zainteresowanie wyborem tego typu szkół jest dwustronne, do kształcenia się w nich zachęcani są uczniowie, a pracodawcy zachęcani są do kształcenia przyszłych pracowników, uczniów i absolwentów odpowiednich kierunków, w swoich firmach. Resort gospodarki stara się zapewnić atrakcyjne miejsca odbywania praktyk, co zwiększa pra

Zadania domowe na lato – tak czy nie?

Temat właściwości zadawania prac domowych na wakacje lato jest podejmowany od dawna i wywołuje spory nauczycieli z uczniami oraz rozbieżne opinie psychologów i rodziców. Większość osób uważa, że prace domowe nie powinny być wtedy zadawane, gdyż wakacje mają być czasem wolnym od nauki, przeznaczonym na relaks i odpoczynek, a odrabianie lekcji powinno mieć miejsce jedynie w czasie trwającego roku szkolnego, nie po jego zakończeniu, a przed rozpoczęciem następnego. Mimo to nauczyciele przekonują o korzyściach wynikających z niezapominania o przedmiotach również w wakacje i poświęcenia paru chwil na naukę w tym okresie. Są regiony, które szczególnie chętnie z