Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Edukacja

Sposoby oceny uczniów

Od nowego roku szkolnego stosowane będą nowe zasady dotyczące oceniania uczniów. Wprowadzają one możliwość wystawiania ocen w formie opisowej nie tylko na poziomie klas 1-3, lecz również w wyższych klasach. Nie zastąpią one jednak ocen obecnie stosowanych, w przedziale cyfr 1-6, lecz będą stanowić uzupełnienie, dzięki czemu nauczyciel zyska większą możliwość bardziej precyzyjnego informowania rodziców o postępach edukacyjnych czy ewentualnych brakach, stojących na przeszkodzie do uzyskania korzystniejszej oceny. Wątpliwości związane ze sprawiedliwością ocen od nowego roku zostaną również rozwiane dzięki ustanowieniu obowiązku przekazywania rodzicom i uc

Projekt „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”

Rolą szkół jest przekazywanie wiedzy, a to jest skuteczniejsze, kiedy uczniowie uznają ją za atrakcyjną, wtedy nie tylko chętniej, ale i łatwiej ją przyswajają. Przykładem uatrakcyjniania nauki jest projekt realizowany na Opolszczyźnie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”, przekazujący ciekawe, innowacyjne metody dzielenia się wiedzą z uczniami. W projekcie wzięło udział prawie 400 szkół podstawowych. Ponad 56 tysięcy uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdowych, między innymi do instytucji kulturalnych. Projekt został rzeczowo przeanalizowany pod kątem efektywności, oceniając rezultaty, które wniósł do naucz

Projekt e-podręczniki

Do szkół wdrażany jest projekt związany z e-podręcznikami, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją ministra edukacji, zostały już zakończone prace związane z merytoryczną częścią przygotowań e-podręczników, do końcowej realizacji pozostały prace redakcyjne. W listopadzie bieżącego roku cały projekt związany z przygotowaniem e-podręczników ma być zrealizowany, a pokazane zostaną już 1 września, czyli na samym początku roku szkolnego. Czas pomiędzy pokazaniem podręczników a 15 listopada, czyli ostateczną finalizacją projektu, wykorzystany będzie na dopracowanie e-podręczników do specyfiki internetu. Cały czas jest dostosowywana