Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Matura

Przygotowanie do matury

Matura jest doświadczeniem obejmującym niemal wszystkich uczniów kończących edukację w szkole średniej. Nie warto więc nadmiernie się tym stresować, choć nie oznacza to oczywiście zachęty do ignorowania jej znaczenia. Należy się odpowiednio przygotować, lecz podejść do tego rozsądnie, a zarazem spokojnie. Im wcześniej się o tym pomyśli, tym większa przewaga i możliwości dobrego rozplanowania pracy. Optymalnie jest przygotowywać się rok wcześniej, przede wszystkim decydując jakie przedmioty będzie się zdawać, oczywiście na podstawie własnych zdolności i wymogów uczelni, do których będzie się brało udział w rekrutacji. Będąc już zdecydowanym na

Kursy do matury

Każda zmiana ma swoje wady i zalety. Trudno znaleźć rozwiązanie uznane za wszystkich za idealne. Do korzyści wynikających z nowej matury można zaliczyć eliminację egzaminów wstępnych jako element rekrutacji na uczelnie. Wyniki matur są przyjmowane przez większość funkcjonujących uczelni, bez konieczności powtarzania ich jakoby w dodatkowych egzaminów. Wielu uczniów wskazuje za wadę wyższy poziom stresu, towarzyszącego im w trakcie zdawania nowej matury w części ustnej z języka polskiego. Wcześniej, kiedy przygotowywało się prezentację wcześniej, element stresogenny był nieco ograniczony. Wiele osób ma bowiem tremę przed wystąpieniami, zabraniem głosu z

Opinie uczniów o nowej maturze

W opiniach na temat zmian dokonywanych w formule matury szczególnie ważna jest opinia samych uczniów, gdyż to właśnie ich bezpośrednio to dotyczy. Zarzutem, który powtarzał się wcześniej, był sposób oceny, który nie dopuszczał indywidualnych interpretacji tekstu przez ucznia. Modele były bowiem bardzo szczegółowo wypunktowane i nawet jeśli uczeń napisze dobrą, ciekawą wypowiedź, a nie wpasuje się w klucz, zostanie słabo oceniony. Od tego roku szkolnego klucz został jednak zlikwidowany, zastąpiony ocenianiem na podstawie kryteriów holistycznych. Krytykuje się jednak ustną część egzaminu, ze względu na subiektywność oceny dokonywanej przez egzaminatorów,