Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Matura

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Niepełnosprawność ruchowa i niemożność dotarcia do szkoły nie wykluczają z możliwości zdawania matury. Konieczność pozostania w domu lub szpitalu nie stanowi więc zupełnej bariery, w takich, szczególnych przypadkach umożliwia się zdawanie egzaminy właśnie w domu lub szpitalu. Osoby z niepełnosprawnością nóg, nie mające jednak zdrowotnych przeciwskazań do opuszczania domu lub szpitala mają prawo do organizacji transportu dla nich i zapewnienia odpowiednio dostosowanego miejsca pracy, co jest istotne szczególnie w przypadku poruszania się wózkiem inwalidzkim. Osoby z niepełnosprawnością kończyn górnych mają za to prawo do wydłużenie czasu na egzaminach p

Dostosowanie matur do uczniów z trudnościami

Przebieg egzaminu maturalnego w pewnym zakresie może być dostosowywany dla osób posiadających pewne utrudnienia związane z chorobą, kłopotami w przyswajaniu wiedzy, niepełnosprawnością lub czasowym nie posiadaniem pełnych sprawności. Dzięki temu osoby posiadające specyficzne utrudnienia, nie wynikające z ich zaniedbań i niewłaściwego podejścia do nauki, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na wyrównanych szansach. Potrzebna jednak do tego jest wystawiona opinia lekarza specjalistę lub wydane orzeczenie uzasadniające kształcenie specjalne. Na tej podstawie warunki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, a odpowiedzialny za to jest przewodn

Przebieg egzaminu pisemnego

Wszystkie matury w całej Polsce rozpoczynają się jednocześnie, o 9 lub 14. Osoby spóźnialskie muszą się w dni egzaminów maturalnych bardzo zdyscyplinować, gdyż osoba która zjawi się choćby minutę po rozpoczęciu egzaminu, nie zostanie już wpuszczona do sali, a więc nie będzie miała możliwości zdawania matury. Czas zdawania egzaminu liczy się od chwili zakodowania arkuszy przez każdego z uczniów. Wtedy można przystąpić do rozpoczęcia wypełniania części egzaminacyjnej arkusza, a członek komisji zapisuje dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Powinno to być zapisane w takim miejscu, by każdy mógł bez problemu spojrzeć, podobnie jak na z