Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Typy szkół

Szkoły policealne

Zdarza się, że uczniowie kończą szkołę średnią i chcieliby się dokształcić, zwiększyć swoją wiedzę w pewnym kierunku, lecz nie w trybie nauki uniwersyteckiej lub rozważają naukę na studiach, lecz nie zdali matury i chcą wypełnić czas pozostały do podejścia do niej w przyszłym roku. Pewną możliwością są szkoły policealnej, do których można zapisać się po skończeniu szkoły średniej, niekoniecznie z maturą. Nauka w nich trwa dwa lata i skupia się na kwestiach przydatnych w wybranej, określonej drodze zawodowej. Często wybieranymi kierunkami są administracja, ochrona, fotografia, kosmetyka, stylizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy czy hotelarstwo,

Kierunki zasadniczych szkół zawodowych

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej oznacza dla ucznia nabycie kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, do którego przygotowywało się w trakcie dwu- lub trzyletniego okresu nauki. Zawody, do których często uczniowie są przysposabiani w trakcie szkoły, to między innymi blacharz i mechanik samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, kominiarz, cieśla, murarz i ogrodnik. Do tej puli dołączają również zawody i kierunki powstające w wyniku rozwoju technologicznego – rośnie zapotrzebowanie na informatyków, programistów, grafików komputerowych. Uczeń kończący szkołę o jakimkolwiek kierunku, zyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a pon

Zasadnicza szkoła zawodowa

Uczeń chcący jak najszybciej uzyskać kwalifikacje umożliwiające mu wykonywanie zawodu, na dalszą ścieżkę edukacji może wybrać zasadniczą szkołę zawodową. Nauka w niej trwa od dwóch do trzech lat i obejmuje kształcenie ogólne, wzbogacające jego wiedzę w zakresie standardowych przedmiotów i zawodowe, przygotowujące do wykonywania określonego fachu. Z punktu widzenia przygotowania do zawodu, najistotniejsza jest praktyczna część kształcenia, dzięki której uczeń nabywa realnych umiejętności, możliwych do późniejszej samodzielnej realizacji w zakładzie pracy. Początkowo zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych warsztatach, później w prawdziwych zak