Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl >Artykuły dla kategorii ‘Typy szkół

Nauka w liceum profilowanym

Licea profilowane nie dają uprawnień do wykonywania zawodu, jednak jest to ułatwienie do ich zdobycia, a na poziomie samej szkoły zyskuje się już pewien zakres wiedzy i kwalifikacji. Stanowią szczególne ułatwienie, gdy po zakończeniu liceum, rozpoczyna się studia w zbieżnym kierunku, wtedy uzyskana wiedza pozwoli łatwiej i na wyższym poziomie opanować materiał akademicki, tym samym odnosić większe sukcesy na studiach, szerzej otwierając sobie furtkę do kariery zawodowej. Niestety niedawno licea profilowane przestały istnieć. Innowacyjna forma ich działania nie wystarczyła, szkoły te odnosiły słabe wyniku w egzaminach maturalnych, co zapewne było konsekwencją s

Liceum profilowane

Liceum profilowane, podobnie jak liceum ogólnokształcące, trwa trzy lata i kończy się zdaniem matury. Zakładaną konsekwencją liceum profilowanego jest podjęcie studiów, by uzupełnić zdobytą wiedzę, jednak taka szkoła przygotowuje już ucznia do konkretnego zawodu, a więc poza ogólnymi przedmiotami, uczeń uczęszcza na zajęcia dotyczące wybranego zawodu. Obecnie istniejące licea profilowane w wyniku reformy edukacyjnej zastąpiły licea zawodowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło czternaście kierunków kształcenia w liceach profilowanych. Wśród nich wyróżnia się między innymi profil transportowo-spedycyjny, mechatroniczny, socjalny, ekonomiczno-admini

Technikum w Warszawie

Uczniowie chcący łączyć zdobywanie wiedzy z przygotowywaniem się do zawodu na poziomie merytorycznym i praktycznym, wybierają najczęściej technikum. Jest to najlepszy sposób, by przygotować się do zawodu w ramach ścieżki edukacji już na tym etapie. Szkoły tego typu podążają za zmianami na rynku pracy i w technologii, dostosowując swoją ofertę do zapotrzebowania. Dzięki temu technika kształcą nie tylko w tradycyjnych kierunkach, lecz również mogą zdobywać wiedzę najnowszą, nie przedawnioną, co jest istotne szczególnie na kierunkach związanych z informatyką, grafiką komputerową czy tworzeniem aplikacji internetowych. Uczniowie techników uczęszczają n