Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Szkoła > Trudne przejście do gimnazjum

Kierunki zasadniczych szkół zawodowych

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej oznacza dla ucznia nabycie kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, do którego przygotowywało się w trakcie dwu- lub trzyletniego okresu nauki. Zawody, do których często uczniowie są przysposabiani w trakcie szkoły, to między innymi blacharz i mechanik samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, kominiarz, cieśla, murarz i ogrodnik. Do tej puli dołączają również zawody i kierunki powstające w wyniku rozwoju technologicznego – rośnie zapotrzebowanie na informatyków, programistów, grafików komputerowych. Uczeń kończący szkołę o jakimkolwiek kierunku, zyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a ponadto świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje lub świadectwo czeladnicze.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.