Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Sposoby nauki > Przygotowanie do matury

Liceum profilowane

Liceum profilowane, podobnie jak liceum ogólnokształcące, trwa trzy lata i kończy się zdaniem matury. Zakładaną konsekwencją liceum profilowanego jest podjęcie studiów, by uzupełnić zdobytą wiedzę, jednak taka szkoła przygotowuje już ucznia do konkretnego zawodu, a więc poza ogólnymi przedmiotami, uczeń uczęszcza na zajęcia dotyczące wybranego zawodu. Obecnie istniejące licea profilowane w wyniku reformy edukacyjnej zastąpiły licea zawodowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło czternaście kierunków kształcenia w liceach profilowanych. Wśród nich wyróżnia się między innymi profil transportowo-spedycyjny, mechatroniczny, socjalny, ekonomiczno-administracyjny i usługowo-gospodarczy. Liceum takie można potraktować również jako sprawdzenie czy droga zawodowa, o której się myśli, okaże się równie ciekawa po przestudiowaniu kilku przedmiotów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.