Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Wychowanie > Organizacja wakacji dla dziecka

Sposoby oceny uczniów

Od nowego roku szkolnego stosowane będą nowe zasady dotyczące oceniania uczniów. Wprowadzają one możliwość wystawiania ocen w formie opisowej nie tylko na poziomie klas 1-3, lecz również w wyższych klasach. Nie zastąpią one jednak ocen obecnie stosowanych, w przedziale cyfr 1-6, lecz będą stanowić uzupełnienie, dzięki czemu nauczyciel zyska większą możliwość bardziej precyzyjnego informowania rodziców o postępach edukacyjnych czy ewentualnych brakach, stojących na przeszkodzie do uzyskania korzystniejszej oceny. Wątpliwości związane ze sprawiedliwością ocen od nowego roku zostaną również rozwiane dzięki ustanowieniu obowiązku przekazywania rodzicom i uczniom prac pisemnych, wykonanych przez ucznia, po ich sprawdzeniu i ocenieniu. Taki obowiązek teoretycznie istniał już wcześniej, nie był jednak jednoznacznie zapisany, co mogło w niektórych przypadkach utrudniać jego egzekwowanie – uregulowanie tego, zgodnie z wolą Trybunału Konstytucyjnego, zlikwiduje ten problem. Poza tym w nowelizacji ustawy nie wprowadza się żadnych szczególnych zmian, postanowiono jednak ograniczyć skalę zwolnień z wychowania fizycznego. Teraz lekarz ma sygnalizować jakiego rodzaju ćwiczenia nie są zalecane dla danego ucznia, w pozostałych jednak ma on brać udział.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.