Jeśli idziesz na praktyki studenckie to zajrzyj na ofertę staży dla studentów

Kurs języka migowego

Językiem migowym najczęściej interesują się krewni i bliscy osób niesłyszących, chcących porozumiewać się z nimi tak skutecznie, jak z pozostałymi osobami. Warto jednak, by w każdej instytucji państwowej, bankowej, publicznej itp, zatrudniona na stałe była przynajmniej jedna osoba, znająca język migowy, by wyeliminować problem niemożliwości komunikacji z osobą głuchoniemą. Nie zawsze możliwe jest, by wraz z taką osobą do wszystkich punktów udawała się osoba, która będzie pośrednikiem między firmą a człowiekiem, nie powinno to nawet być oczekiwane, gdyż osoby głuchonieme są częścią społeczeństwa i trzeba im umożliwiać samodzielne załatwienie sp

Słabe i mocne strony gimnazjalistów

Dzięki zbadaniu efektywności nauczania języka polskiego po wprowadzeniu nowej podstawy programowej w gimnazjum, otrzymujemy wyniki mówiące o mocnych i słabych stronach dzisiejszych gimnazjalistów. Z przedstawionych wyników wynika, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w sytuacjach, w których otrzymują one proste określone, konkretne zadania. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy, są w stanie je wykonać z dobrymi rezultatami. Gorzej jednak, kiedy stawiane im zadania wymagają bardziej skomplikowanych procesów intelektualnych, większej kreatywności myślowej, połączenia ze sobą różnych przestrzeni. Problem ten widać na przykład w trakcie pracy z tekstem litera

Kursy do matury

Każda zmiana ma swoje wady i zalety. Trudno znaleźć rozwiązanie uznane za wszystkich za idealne. Do korzyści wynikających z nowej matury można zaliczyć eliminację egzaminów wstępnych jako element rekrutacji na uczelnie. Wyniki matur są przyjmowane przez większość funkcjonujących uczelni, bez konieczności powtarzania ich jakoby w dodatkowych egzaminów. Wielu uczniów wskazuje za wadę wyższy poziom stresu, towarzyszącego im w trakcie zdawania nowej matury w części ustnej z języka polskiego. Wcześniej, kiedy przygotowywało się prezentację wcześniej, element stresogenny był nieco ograniczony. Wiele osób ma bowiem tremę przed wystąpieniami, zabraniem głosu z