Jeśli idziesz na praktyki studenckie to zajrzyj na ofertę staży dla studentów

Kierunki zasadniczych szkół zawodowych

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej oznacza dla ucznia nabycie kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, do którego przygotowywało się w trakcie dwu- lub trzyletniego okresu nauki. Zawody, do których często uczniowie są przysposabiani w trakcie szkoły, to między innymi blacharz i mechanik samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, kominiarz, cieśla, murarz i ogrodnik. Do tej puli dołączają również zawody i kierunki powstające w wyniku rozwoju technologicznego – rośnie zapotrzebowanie na informatyków, programistów, grafików komputerowych. Uczeń kończący szkołę o jakimkolwiek kierunku, zyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a pon

Korepetycje dla dzieci

Czas wolny nie musi oznaczać czasu, z którego nie wyciąga się większych korzyści, niż tylko odpoczynek. Z myślą o wypełnieniu dzieciom wolnego czasu w taki sposób, by pobudzać jego intelektualne możliwości, tworzone są półkolonie z bogatym programem, pełnym atrakcyjnych zajęć naukowych i artystycznych. Takie półkolonie to doskonała przestrzeń do pełnego wykorzystywania potencjału drzemiącego w dziecku, pobudzania pragnienia poszerzania wiedzy i kreatywnego myślenia i działania. Wśród działań podejmowanych na takich eventach, pojawiają się treningi taneczne, nauka języków obcych, eksperymenty chemiczne (oczywiście pod czujnym okiem opiekunów) oraz wars

Kurs instruktora fitness

Jak połączyć pasję do sportu i zdrowego życia z pracą? Zostać instruktorem fitness! Oczywiście wcześniej trzeba samodzielnie wypracować dobrą kondycję i sylwetkę, aby być wiarygodnym u przyszłych uczestników własnych zajęć, jednak by je prowadzić, przydadzą się uprawnienia i umiejętności zdobyte na kursie. Aby kurs dawał uprawnienia realnie pozwalające na wykonywanie zawodu instruktora fitness, przed zapisem trzeba sprawdzić czy uprawnienia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawą o sporcie. Wtedy ukończony kurs, na podstawie odpowiedniego certyfikatu, gwarantuje możliwość zatrudnienia w klubach rekreacyjnych i sportow