Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Szkoła > Mundurek dziecka do szkoły

Projekt „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”

Rolą szkół jest przekazywanie wiedzy, a to jest skuteczniejsze, kiedy uczniowie uznają ją za atrakcyjną, wtedy nie tylko chętniej, ale i łatwiej ją przyswajają. Przykładem uatrakcyjniania nauki jest projekt realizowany na Opolszczyźnie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”, przekazujący ciekawe, innowacyjne metody dzielenia się wiedzą z uczniami. W projekcie wzięło udział prawie 400 szkół podstawowych. Ponad 56 tysięcy uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdowych, między innymi do instytucji kulturalnych. Projekt został rzeczowo przeanalizowany pod kątem efektywności, oceniając rezultaty, które wniósł do nauczania w biorących w nim udział szkołach. Profesor opowiadający o wnioskach z przeprowadzonych badań wskazał m.in. na jeden pozytywny skutek projektu – szkoły zostały zainspirowane do aktywnego sięgania i poszukiwania niestandardowych form przekazu, dostrzegły potrzebę i sens wprowadzania urozmaiceń do procesu nauczania. Dzięki projektowi rozszerzono także repertuar zajęć pozalekcyjnych, rozszerzających wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży, co nie może pozostać bez wpływu na osiągane wyniki nauki i lepsze rozeznanie w swoich mocnych stronach.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.