Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Studia i szkoły policealne > Centrum Kształcenia Ustawicznego?

Słabe i mocne strony gimnazjalistów

Dzięki zbadaniu efektywności nauczania języka polskiego po wprowadzeniu nowej podstawy programowej w gimnazjum, otrzymujemy wyniki mówiące o mocnych i słabych stronach dzisiejszych gimnazjalistów. Z przedstawionych wyników wynika, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w sytuacjach, w których otrzymują one proste określone, konkretne zadania. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy, są w stanie je wykonać z dobrymi rezultatami. Gorzej jednak, kiedy stawiane im zadania wymagają bardziej skomplikowanych procesów intelektualnych, większej kreatywności myślowej, połączenia ze sobą różnych przestrzeni. Problem ten widać na przykład w trakcie pracy z tekstem literackim – zapominają wtedy o stosowaniu zasad gramatycznych, przez co widać, że przestrzenie wiedzy są dla nich jakby oddzielone, stosowane odrębnie, nie łączone by kompleksowo realizować zadania. Oddzielenie obszarów wiedzy i umiejętności przejawia się też w braku dostrzegalnych uczniom powiązań pomiędzy interpretacją a analizą tekstu. Radzą sobie z napisaniem rozprawki, czego zostali dobrze nauczeni (można powiedzieć – wyćwiczeni), jednak zastosowanie argumentacji dla poparcia swoich poglądów staje się już problemem, gdyż nie było to objęte nauką.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.