Znajdujesz się tutaj: gimnazja-rekrutacja.pl > Sposoby nauki > Metody nauki

Zimowisko dla dzieci

Koniec roku szkolnego skłania zawsze do przemyśleń na temat systemu edukacji w naszym kraju. Rząd twierdzi, że stan systemu edukacji jest naprawdę dobry, opozycja wskazuje na istniejący w nim chaos. Jedną z przyczyn rozbieżności w jego ocenach są ciągłe zmiany, które mają swoich przeciwników i zwolenników. Wśród ostatnich zmian, budzących największe kontrowersje, znajduje się objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków, zamykanie nierentownych szkół ze zbyt małą liczbą uczniów. Negatywne odczucia wzbudza również opóźnianie reformy w zakresie Karty Nauczyciela, a wśród nauczycieli – niewystarczające środki na podwyżki. Częste zmiany wywołują wrażenie braku stabilizacji systemu, a tego nie poprawiają również zapowiadane przez związkowców strajki. Zbliżają się wybory parlamentarne, przez które, wraz z wymianą sił rządzących, zmieni się również podejście do proponowanych i wprowadzanych zmian, a więc kierunek reform może się znów zmienić. Jedna z głównych partii postuluje likwidację gimnazjów, powrót do szkół podstawowych z ośmioma klasami i czteroletnie szkoły średnie oraz likwidację obowiązku szkolnego sześciolatków – możliwe więc, że przed nami kolejna poważna rewolucja w systemie edukacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.